آدرس

تبریز، چهارراه منصور،
مجتمع تجاری عتیق ۲،
طبقه ۳، واحد ۳۰۶

تلفن

 ۰۴۱-۳۳۱۳۵۱۱۳

ایمیل شرکت

[email protected]